วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เพลง นาก มาก สาย

สายหยุด(ณัฎฐพัชร วิพัธครตระกูล) /สายหยุดวัยเด็ก(ณิชชาณัฎฐ์ วิโนทพรรษ)
คำร้อง ดารกา วงศ์ศิริ / ทำนองเรียบเรียง พลรักษ์ โอชกะ
โหลดที่นี่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=abb9698dd80c104119c16975fc926e06

ไม่มีความคิดเห็น: