วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เพลง โอ้ลูกจ๋า โอ้แม่จ๋า

ทองคำ(อรวรรณ เย็นพูนสุข) /นาค(ธีรนัยน์ ณ หนองคาย) คำร้อง ดารกา วงศ์ศิริ ทำนองเรียบเรียง ไกวัล กุลวัฒโนทัย
โหลดที่นี่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=a717f08d0aab61cce5010e9deddb7d2c

ไม่มีความคิดเห็น: