วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แม่นาค เดอะมิวสิคัล restage เพียง 6 รอบ เท่านั้น
แม่นาค เดอะมิวสิคัล
restage เพียง 6 รอบ เท่านั้น

4-5-6-11-12-13 ธันวาคม 2552
โรงละคร เอ็มเธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
สถานที่จำหน่ายบัตร,วันจำหน่ายบัตรรวมถึงโปรโมชั่น จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ครับ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552