วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เพลง ความจริงหรือความฝันคำร้อง ดารกา วงศ์ศิริ
ทำนอง สุธี แสงเสรีชน
ขับร้อง สุธี แสงเสรีชน